Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2016

nawetciszamozebyccyniczna
5211 f406 350
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 08 2016

nawetciszamozebyccyniczna
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromolakocie olakocie viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
5098 d932 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
5471 5b4c 350
nawetciszamozebyccyniczna
4880 feef 350
nawetciszamozebyccyniczna
5111 9788 350
Reposted fromGIFer GIFer viaimissthemisery imissthemisery
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna

— Wybacz szczerość i prostolinijność, Yennefer. To jest wypisane na waszych twarzach, nie muszę nawet starać się czytać w myślach. Jesteście stworzeni dla siebie, ty i wiedźmin. Ale nic z tego nie będzie. Nic. Przykro mi.

— Wiem — Yennefer pobladła lekko. - Wiem, Villentretenmerth. Ale i ja chciałabym wierzyć, że nie ma granicy możliwości. A przynajmniej w to, że jest ona jeszcze bardzo daleko.

— Andrzej Sapkowski - Miecz przeznaczenia
Reposted fromimissthemisery imissthemisery
nawetciszamozebyccyniczna
Reposted frombluuu bluuu viaimissthemisery imissthemisery
nawetciszamozebyccyniczna
2248 7856 350
Reposted fromipo ipo vialexi lexi

August 20 2016

nawetciszamozebyccyniczna
8167 5548 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
5831 2fe0 350
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSweetRose SweetRose
2423 a31c 350
nawetciszamozebyccyniczna
7526 f4aa 350
Beata Kozidrak
Reposted fromkopytq kopytq viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
0204 62c4 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaSweetRose SweetRose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl