Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2016

nawetciszamozebyccyniczna
8167 5548 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
5831 2fe0 350
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSweetRose SweetRose
2423 a31c 350
nawetciszamozebyccyniczna
7526 f4aa 350
Beata Kozidrak
Reposted fromkopytq kopytq viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
0204 62c4 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna

remusjohnslupin:

“WHY ARE YOU WORRYING ABOUT YOU-KNOW-WHO?
YOU SHOULD BE WORRYING ABOUT U-NO-POO —
THE CONSTIPATION SENSATION THAT’S GRIPPING THE NATION!”

Reposted frompannakojot pannakojot viahogwarts hogwarts
nawetciszamozebyccyniczna
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viagwiazdeczka gwiazdeczka
nawetciszamozebyccyniczna
0321 c574 350
Reposted fromcleanout cleanout viagwiazdeczka gwiazdeczka
nawetciszamozebyccyniczna
Reposted frompjoter pjoter viagwiazdeczka gwiazdeczka
nawetciszamozebyccyniczna
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsecretoflife secretoflife viagwiazdeczka gwiazdeczka
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
 

dailygiffing:

On Wednesdays we wear black.

Reposted frompannakojot pannakojot viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
2779 53c1 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
9553 a58a 350
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
1210 0e63 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

May 10 2016

nawetciszamozebyccyniczna
8275 f877 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl