Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

7658 db3c 350

ellewantsmore:

A book store where books are wrapped in paper with short descriptions so no one will ‘judge a book by it’s cover’
Follow Me or Not - Meh
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatediousuncle tediousuncle
nawetciszamozebyccyniczna
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viachleb-i-wino chleb-i-wino
nawetciszamozebyccyniczna
9306 9bc6 350
niektórym na pewno.
Reposted fromhellsinki hellsinki viaCarmila Carmila
3454 eded 350
5481 5053 350

the-philosophers-bone:

acabosetotal:

harukami:

gothiccharmschool:

seananmcguire:

kanayahavethisdance:

Fuck I’m at a fencing tournament and literally a minute after I reblogged this my dad told me that he talked to the point people and I’m probably going to win a medal.

BURN BAGEL BURN

OH WHY NOT?

I need to follow up to say I reblogged this last night, and this morning I got some of the best news of my life, like, a life dream come true news thing.

Bagel what are your powers

FUCK, I though it was just another lucky meme but LISTEN. Since a week ago I was waiting a phone call to confirm me if I got a job or not in my university. I reblogged this yesterday’s night “just for fun and because I don’t want any bagel to be mad with me”, and today’s afternoon, while I was losing my time as always, the professor I was supposed to work with called me and asked me for my personal information to start working with her.

THE BAGEL POWERS ARE WAY TOO MUCH FOR THIS WORLD

I GOT A JOB THE DAY AFTER MY QUEUE POSTED THIS THE FIRST TIME AND I JUST REALIZED IT WHEN I SAW IT AGAIN HOLY GOD

nawetciszamozebyccyniczna
6606 3ba0 350
Reposted fromtooskaa tooskaa viaegoistka egoistka
nawetciszamozebyccyniczna
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viaegoistka egoistka
nawetciszamozebyccyniczna
4711 178e 350
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaegoistka egoistka
nawetciszamozebyccyniczna
2873 a902 350
Reposted frommisza misza viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
nawetciszamozebyccyniczna
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie
nawetciszamozebyccyniczna
1605 4e43 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaegoistka egoistka
nawetciszamozebyccyniczna
0122 84c1 350
Reposted frommathema mathema viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
nawetciszamozebyccyniczna
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaSweetRose SweetRose
nawetciszamozebyccyniczna
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialooziker looziker
nawetciszamozebyccyniczna
1134 87d7 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialooziker looziker

May 22 2015

nawetciszamozebyccyniczna
0554 f854 350
Browary w PL
Reposted fromsmiesznefotki smiesznefotki vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl