Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

6085 fd6c 350
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaethiel ethiel
Sponsored post
feedback2020-admin
nawetciszamozebyccyniczna
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
9516 ea71 350
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatediousuncle tediousuncle

August 18 2017

nawetciszamozebyccyniczna
6143 5a9d 350
nawetciszamozebyccyniczna
0834 4d66 350
nawetciszamozebyccyniczna
0457 eb75 350
Reposted from1911 1911 viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
3885 6fd3 350
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
3266 f7ad 350
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
0400 161d 350
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
6488 92c2 350
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

nawetciszamozebyccyniczna
2835 9947 350
Reposted fromMiziou Miziou viaCarmila Carmila
nawetciszamozebyccyniczna
7311 ed5a 350
Reposted fromkoprobo koprobo viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
1141 39f4 350
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
6513 2081 350
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
nawetciszamozebyccyniczna
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...